Display: visual, text

Akademie věd České republiky

www.cas.cz [current version]

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Publisher: Akademie věd ČR

Albertina icome Praha

www.aip.cz [current version]

Webová stránka společnosti Albertina icome Praha (AiP), která patří k významným distributorům elektronických informačních zdrojů v České republice. Informace o společnosti, nabízených produktech a novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů

Publisher: Albertina icome Praha

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR : AIVD

www.aivd.cz [current version]

Stránky profesní asociace zaměřené na vzdělávání dospělých. Obsahuje základní dokumenty, pravidla, jednací řád, tiskové zprávy, info o odborné literatuře. Součástí informace o pořádaných akcích, projektech.

Publisher: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Asociace poradců pro pozůstalé

oradci-pro-pozustale.cz [current version]

Stránky asociace podporující poradentství pro pozůstalé. Součástí podmínky členství, nabídka seminářů, články na dané téma.

Publisher: Asociace poradců pro pozůstalé

Asociace středoškolských češtinářů

ascestinaru.cz [current version]

Stránky asociace sdružující středoškolské učitele češtiny. Informace o asociaci, odborné i další články, poradna. Součástí jsou obsahy a abstrakta časopisu Český jazyk a literatura

Publisher: Asociace středoškolských češtinářů

Blog - Alena Gajdůšková (blog.iDNES.cz)

gajduskova.blog.idnes.cz [current version]

Blog političky zaměřený na problematiku vzdělanosti, sociální a environmentální odpovědnosti a , evropské integrace.

Publisher: Gajdůšková, Alena

CPVP prevence

revence.cpvp.cz [current version]

Projekty zaměřené na včasnou péči sociokulturně znevýhodněným dětem. Součástí jsou témata a termíny školení, učební text přispívající k redukci k redukci rizikových a posílení ochranných faktorů podílejících se v na sociálním a emočním vývoji dětí

Publisher: Centrum pro veřejnou politiku

Critical Housing Analysis

www.housing-critical.com [current version]

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Czechdyslexia : Česká společnost Dyslexia

www.czechdyslexia.cz [current version]

Stránky občasného sdružení věnující se problematice specifických poruch učení a chování. Informace o historii společnosti, aktuálním dění, stanovy, členství. Součástí bibliografie, nabídka seminářů.

Publisher: Česká společnost Dyslexie

Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics : an International Multidisciplinary Refereed Journal of social sciences, business and economics

www.cjssbe.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis v angličtině zaměřený na sociální vědy, ekonomii a podnikání. Články z teoretického i empirického výzkumu

Publisher: Univerzitní servis

Červená stužka

www.cervenastuzka.cz [current version]

Stránky informují o spolku Česká společnost AIDS pomoc, o finanční sbírce a o možnostech zapojení se do dobrovolnické činnosti.

Publisher: Česká společnost AIDS pomoc

Česká farmaceutická společnost

www.cfs-cls.cz [current version]

Stránky odborné nevládní organizace sdružující zaměstnance ve farmacii. Informace o společnosti, organizační struktuře, posláních a cílech.

Publisher: Česká farmaceutická společnost

1 2 3 4 5 6