Display: visual, text

Vzdělávání : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani [current version]

Metodické materiály, texty a audiovizuální materiály pro výuku moderních dějin. Součástí jsou též informace o seminářích, odkazy na odbornou literaturu a komunitní fórum, které prezentuje aktuální témata a umožňuje výměnu názorů

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

1