Display: visual, text

Asociace učitelů dějepisu České republiky

www.asud.cz [current version]

Stránky profesního sdružení, které usiluje o prosazování zájmů předmětu i potřeb jeho učitelů. Informace o asociaci a její činnosti, aktuality, články, informace o učebnicích a učebních pomůckách.

Publisher: Asociace učitelů dějepisu ČR

Dějepis.com

dejepis.com [current version]

Informace o České a světové historii v rozsahu učiva středních škol. Obsahuje seznam hesel a jejich stručnou definici, přepis historických dokumentů, testy, časovou přímku

Publisher: Němec, Václav

Dotkni se 20. století!

www.dvacatestoleti.eu [current version]

Stránky projektu podporujícího výuku československých a českých dějin 20. století na základních a středních školách, zahrnují výukový materiál, edukační programy, e-learningové lekce, informace o expozicích, virtuálních výstavách.

Publisher: Národní muzeum

Katedra historie : Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita

www.ped.muni.cz/whis/ [current version]

Stránky uznávaného vědecko-pedagogického pracoviště, které také vytváří učební texty a učebnice pro různé druhy škol a profiluje se také na poli didaktiky dějepisu. Informace o katedře a jejích aktivitách, studiu, výzkumu a publikacích.

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra historie

Vzdělávání : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani [current version]

Metodické materiály, texty a audiovizuální materiály pro výuku moderních dějin. Součástí jsou též informace o seminářích, odkazy na odbornou literaturu a komunitní fórum, které prezentuje aktuální témata a umožňuje výměnu názorů

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

1