Display: visual, text

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

abf-nadace.cz [current version]

Cílem nadace je péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o kvalitu výstavby a její energetickou úspornost. Web obsahuje statut nadace, nadační programy a další aktivity, aktuality

Publisher: ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

1