Display: visual, text

Asociace komunitních nadací v ČR

akncr.cz [current version]

Webové stránky asociace sdružující komunitní nadace v České republice. Informace o organizaci, členské základně a projektech.

Publisher: Asociace komunitních nadací ČR

Bohuslav Martinů (1890-1959)

www.martinu.cz [current version]

Oficiální stránky Nadace Bohuslava Martinů věnované životu a dílu skladatele. Zahrnuty jsou biografické údaje, on-line katalog skladeb, zvukové záznamy hlasu B. Martinů, informace o nahrávkách, institucích a organizacích, které se zaměřují na osobnost tohoto skladatele. K dispozici je také webový katalog Knihovny Institutu B. Martinů

Publisher: Nadace Bohuslava Martinů

Fórum dárců

donorsforum.cz [current version]

Občanské sdružení podporující rozvoj filantropie v ČR. Informace o činnosti, realizovaných projektech a poskytovaných službách. Obsahuje Bulletin FD, magazín CSR fórum, Zpravodaj CSR nebo slovník pojmů

Publisher: Fórum dárců

Konto Bariéry, nadace Charty 77

www.kontobariery.cz [current version]

Informace o projektu Konto Bariéry, jeho cílech, činnosti a projektech, součástí informace pro dárce.

Publisher: Nadace Charty 77

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

www.hlavkovanadace.cz [current version]

Stránky významné nadace působící od roku 1904 podporující českou vědu a vzdělanost. Obsahují informace o nadační činnosti, soutěžích a oceněních.

Publisher: Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových

Nadace Občanského fóra = The Civic Forum Foundation

www.nadaceof.cz [current version]

Nadace s celorepublikovou působností zaměřená zejména na ochranu kulturního dědictví. Stránky informují o nadaci, grantových programech a podpořených projektech.

Publisher: Nadace Občanského fóra

Nadace partnersví

nadacepartnerstvi.cz [current version]

Podpora projektů zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje. Zahrnuty jsou informace o programech, grantech, cenách a ostatních aktivitách Nadace Partnerství

Publisher: Nadace Partnerství

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

abf-nadace.cz [current version]

Cílem nadace je péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o kvalitu výstavby a její energetickou úspornost. Web obsahuje statut nadace, nadační programy a další aktivity, aktuality

Publisher: ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ústecká komunitní nadace

komunitninadace.cz [current version]

Informace o nadaci, její organizaci, programech a projektech, informace pro dárce a žadatele.

Publisher: Ústecká komunitní nadace

Výbor dobré vůle : Nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz [current version]

Web celorepublikově známé nadace. Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.Vydává časopis Dobré zprávy.

Publisher: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

1