Display: visual, text

Česko-německé diskuzní fórum

www.diskusniforum.org [current version]

Platforma pro diskusi osobností česko-německých vztahů - historiků, politiků a dalších veřejně činných lidí napříč politickým spektrem. Součástí zdroje struktura a organizace fóra, projekty, výroční konference, fotogalerie

Publisher: Kancelář Česko-německého diskuzního fóra

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

www.cz-pl.eu [current version]

Stránky programu, jehož cílem je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zdravý Kraj Vysočina

www.zdravykrajvysocina.cz [current version]

Cílem webu je dále posílit sounáležitost s místem, kde mladí žijí, a jejich postupné zapojení do rozvoje místní komunity. Součástí jsou tématické cesty do obcí v Rakousku, ekologické cykloštafety a vzdělávání.

Publisher: Kraj Vysočina

1