Display: visual, text

Alternativa Zdola : občanská iniciativa za odpovědnou budoucnost

alternativazdola.cz/liferay/ [current version]

Stránky organizace s cílem přenášet systémové alternativy do českého prostředí. Zabývá se podporou lokální ekonomiky, družstevnictví, participací občanů, sociálním bydlením a dalšími tématy. Informace o organizaci, stanoviska, analýzy, rozhovory a přehled projektů.

Publisher: Alternativa zdola

Brnění, o.s.

www.osbrneni.cz [current version]

Stránky občanského sdružení informujícího o brněnských aktuálních a ukončených kauzách, aktivní také v oblasti regulace hazardu.

Publisher: Brnění

Islám v ČR nechceme

www.ivcrn.cz [current version]

Stránky iniciativy kritizující islám. Součástí informace o událostech v ČR i ve světě souvisejících s islámem.

Publisher: Islám v ČR nechceme

Kecejme do toho : strukturovaný dialog mládeže

kecejmedotoho.cz [current version]

Projekt poskytující informace o aktuálním dění ve společnosti. Platforma pro vyjádření názoru na věci, které zajímají a přímo se dotýkají převážně mladých lidí.

Publisher: Česká rada dětí a mládeže

Nadační fond angažovaných nestraníků : NFAN

nfan.cz [current version]

Informace o nadačním fondu, jeho aktivitách a organizaci. Fond udílí několik cen osobnostem, které se zasloužily o rozvoj občanské společnosti.

Publisher: Klub angažovaných nestraníků

Občanská společnost nezávislých občanů pro město Rychvald

www.obcanska-spolecnost.cz [current version]

Stránky volebního uskupení pro komunální volby 2010. Informace o dění v Rychvaldu, součástí materiály ze zasedání zastupitelstva.

Publisher: Občanská společnost nezávislých občanů pro město Rychvald

Občanský monitoring

obcanskymonitoring.cz [current version]

Stránky občanského sdružení podporujícího občanské aktivity zejména v oblasti monitoringu veřejné správy a politiky. Informace o sdružení, jeho programu a projektech, články, aktuální dění.

Publisher: Občanský monitoring - RING

1