Display: visual, text

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica : AHEM

www.szu.cz/knihovna/ahem [current version]

Elektronická verze časopisu, který od roku 2007 vychází pouze v této podobě. Časopis pro pracovníky z oblasti ochrany veřejného zdraví.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví

www1.szu.cz/svi/hygiena/ [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na významná témata v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Informace o zdravotním stavu populace, podpoře zdraví, prevenci nemocí a dalším. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Hygienická stanice hlavního města Prahy

www.hygpraha.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, nebezpečných výrobcích, přírodních koupalištích, povodních v Praze a dalším.

Publisher: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

www.khscb.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, epidemiologických situacích, nebezpečných výrobcích, rizicích, koupání ve volné přírodě a dalším.

Publisher: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

www.khskv.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, jednotlivých druzích její činnosti, epidemiologických situacích v Karlovarském kraji a dalším.

Publisher: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

www.khsova.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, její historii, odborech, odborné činnosti a aktuálním dění. Součástí informace z epidemiologie a legislativy.

Publisher: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

khsstc.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, činnosti jejích oddělení, protiepidemických opatřeních, stavu koupališť a dalším.

Publisher: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

1