Display: visual, text

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica : AHEM

www.szu.cz/knihovna/ahem [current version]

Elektronická verze časopisu, který od roku 2007 vychází pouze v této podobě. Časopis pro pracovníky z oblasti ochrany veřejného zdraví.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Central European Journal of Public Health

www.szu.cz/svi/cejph/ [current version]

Časopis přináší původní vědecké práce v anglickém jazyce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých oblastí.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví

www.szu.cz/svi/hygiena/ [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na významná témata v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Informace o zdravotním stavu populace, podpoře zdraví, prevenci nemocí a dalším. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Hygienická stanice hlavního města Prahy

www.hygpraha.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, nebezpečných výrobcích, přírodních koupalištích, povodních v Praze a dalším.

Publisher: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

www.khscb.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, epidemiologických situacích, nebezpečných výrobcích, rizicích, koupání ve volné přírodě a dalším.

Publisher: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

www.khskv.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, jednotlivých druzích její činnosti, epidemiologických situacích v Karlovarském kraji a dalším.

Publisher: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

www.khsova.cz [current version]

Informace o hygienické stanici, její historii, odborech, odborné činnosti a aktuálním dění. Součástí informace z epidemiologie a legislativy.

Publisher: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Národní program boje proti AIDS v České republice

www.aids-hiv.cz [current version]

Stránky Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice informující o této chorobě, stavu HIV/AIDS v ČR i ve světě a preventivní materiály.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Občanské sdružení Nelahozeves

www.osnelahozeves.cz [current version]

Stránky občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody a životního prostředí v obci Nelahozeves. Obsahují informace o sdružení, články a fotogalerii.

Publisher: Občanské sdružení Nelahozeves

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP : SKPZ

www.skpz.cz [current version]

Informace o společnosti, aktualitách, akcích a konferencích týkajících se krizové připravenosti ve zdravotnictví.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

Státní zdravotní ústav

www.szu.cz [current version]

Informace o ústavu, vědecké a výzkumné činnosti, mezinárodní spolupráci a službách. Součástí články z oblasti zdraví a bezpečnosti.

Publisher: Státní zdravotní ústav

Toxikologické informační středisko : TIS : Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

www.tis-cz.cz [current version]

Stránky telefonické lékařské informační služby pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Informace o středisku, otravách houbami, nebezpečných rostlinách, akutních otravách dětí a dalším. Součástí informace pro odborníky.

Publisher: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1 2