Display: visual, text

Centrum pro otázky životního prostředí : Univerzita Karlova v Praze

cozp.cuni.cz [current version]

Domovská stránka COŽP obsahuje informace o jeho historii, struktuře a organizaci, pracovnících, projektech a studijních programech. Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

recetox.muni.cz [current version]

Informace o organizační struktuře, studijních programech a výzkumných projektech zaměřených na problematiku znečištění prostředí toxickými látkami

Publisher: Masarykova univerzita. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

1