Display: visual, text

abcd : art brut

www.artbrut.cz [current version]

Stránky sdružení, které se zabývá uměním označovaným art brut, mezi které patří například tvorba dětí, psychicky nemocných jedinců, vězňů atd. Informují o aktuálních výstavách, vydaných publikacích a představují tvůrce této oblasti umění.

Publisher: ABCD

ARSkontakt

www.arskontakt.org [current version]

Stránky organizace, která se věnuje podpoře současného výtvarného umění. Obsahují přehled projektů pořádaných organizací a přehled vydaných publikací, informace o aktuálních výstavách a ukázky z děl jednotlivých autorů.

Publisher: Mgr. Kateřina Hédervári Tučková

Česká tvorba

www.ceskatvorba.cz [current version]

Stránky představující díla vytvořená lidmi, kteří se věnují kreativní nebo umělecké tvorbě z mnoha různých oblastí řemesel či umění. Fotogalerie výrobků, přehledy výstav, kurzy a další aktuality.

Publisher: Pokorný, Oldřich

dotAtelier - Malované obrazy na plátně Doris Tesárková Oplová

www.dotatelier.com [current version]

Webové stránky české malířky Doris Tesárkové Oplové. Součástí stránek galerie obrazů a olejomaleb.

Publisher: Oplová Tesárková, Doris

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Mladějovský

mladejovsky.blogspot.com [current version]

Blog držitele 3. místa v Ceně kritiky za mladou malbu v roce 2011 obsahuje umělcovu ukázku díla a vybrané fotografie z jeho vernisáží.

Publisher: Mladějovský, Josef

Muzeum umění Benešov

www.muzeum-umeni-benesov.cz [current version]

Stránky muzea obsahují popis stálých a současných expozic, medailonky malířů z českého Podkrkonoší, základní přehled umění v Benešově a okolí, profesní etický kodex českých muzeí umění a další zajímavé informace.

Publisher: Město Benešov

1