Display: visual, text

Muzeum umění Benešov

www.muzeum-umeni-benesov.cz [current version]

Stránky muzea obsahují popis stálých a současných expozic, medailonky malířů z českého Podkrkonoší, základní přehled umění v Benešově a okolí, profesní etický kodex českých muzeí umění a další zajímavé informace.

Publisher: Město Benešov

1