Display: visual, text

Vodovoda

www.vodovoda.cz [current version]

Ekonomické, ekologické a zdravotní důvody pití vody z vodovodu. Hodnocení restaurací z hlediska ochoty přinést vodu z vodovodu k objednanému jídlu.

Publisher: Kunová, Václava

Licence: CC BY 3.0
1