Display: visual, text

Vodarenstvi.cz

www.vodarenstvi.cz [current version]

Zpravodajství zaměřené na vodárenství, vodárenský systém, kvalitu a ceny vody u nás i v zahraničí.

Publisher: Mauri

Vodovoda

www.vodovoda.cz [current version]

Ekonomické, ekologické a zdravotní důvody pití vody z vodovodu. Hodnocení restaurací z hlediska ochoty přinést vodu z vodovodu k objednanému jídlu.

Publisher: Kunová, Václava

Licence: CC BY 3.0

VTEI

www.vtei.cz [current version]

Stránky odborného časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Součástí články shrnující významné výsledky dosažené v dané tematice a oboru a jejich teoretické či praktické důsledky a souvislosti, zejména ve středoevropském regionu.

Publisher: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Licence: CC BY-NC 4.0
1