Display: visual, text

Astronomia

astronomia.zcu.cz [current version]

Ucelené informace o Sluneční soustavě, planetách, hvězdách, mlhovinách, hvězdokupách, galaxií apod.

Publisher: Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta

1