Display: visual, text

Central European Journal of Public Health

www1.szu.cz/svi/cejph/ [current version]

Časopis přináší původní vědecké práce v anglickém jazyce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých oblastí.

Publisher: Státní zdravotní ústav

1