Display: visual, text

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením : NFOZP

www.nfozp.cz [current version]

Nadační fond vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.

Publisher: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti : SKOK

www.skok.biz [current version]

Stránky sdružení obsahují informace o organizaci, projektech, seminářích a legislativě týkající se sociálních služeb.

Publisher: Skok

Tyflonet : informační portál nejen pro zrakově postižené

www.tyflonet.cz [current version]

Informační portál a rozcestník určený pro osoby se zrakovým postižením a širokou veřejnost. Informace o službách, vzdělávání, kompenzačních pomůckách a dalších informačních zdrojích.

Publisher: TyfloCentrum Olomouc

1