Display: visual, text

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

ey2010.cz [current version]

Informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Součástí stránek informace o jednotlivých tematicky zaměřených akcích týkajících se nezaměstnanosti, předlužení, vzdělávání osob ze znevýhodňujícího prostředí apod.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti : IVRIS

ivris.fss.muni.cz [current version]

Informace o vědecké činnosti Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Publisher: Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením : NFOZP

www.nfozp.cz [current version]

Nadační fond vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.

Publisher: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Noviny Práce a sociální politika

www.mpsv.cz/cs/3644 [current version]

Články na témata sociální politika, sociální služby a dávky, důchody, životní úroveň, práce a zaměstnanost.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obce v datech

www.obcevdatech.cz/ [current version]

Stránky projektu, který porovnává kvalitu života v 206 obcích na základě dat. Web umožňuje obcím zlepšovat svou kvalitu života a zvyšovat transparentnost pomocí různých indikátorů, jako jsou dostupnost zdravotní péče, kvalita ovzduší, zaměstnanost a další.

Publisher: Obce v datech

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Stop sociální reformě

stopsocialnireforme.cz [current version]

Stránky kampaně zaměřené na kritiku tzv. sociální reformy. Informuje o jednotlivých aspektech této reformy jako je karta sociálních systémů neboli sKarta nebo veřejná služba. Obsahuje také články zaměřené na oblast nezaměstnanosti a sociální politiky.

Publisher: ProAlt

Licence: CC BY 3.0
1