Display: visual, text

Akademie múzických umění v Praze

amu.cz [current version]

Informace o akademii, činnosti, studiu, umění, vědě, výzkumu, studijních programech a dalším.

Publisher: Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění : HAMU

www.hamu.cz [current version]

Informace o fakultě, katedrách, studiu, koncertech, představeních a aktuálním dění.

Publisher: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta

Ústav pro dějiny umění

udu.ff.cuni.cz [current version]

Informace o ústavu, seznam přednášek a seminářů, pedagogů, aktuality z oblasti stipendií a grantů a pořádaných konferencí a sympozií. Součástí je fotogalerie uměleckých artefaktů sloužící pro vzdělávací účely.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro dějiny umění

1