Display: visual, text

Centrum genderových studií

gender.ff.cuni.cz [current version]

Stránky odborného pracoviště FF UK. Součástí zdroje informace o historii centra, projektech, přednáškách, kurzech a vydaných publikacích.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum genderových studií

Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz [current version]

Informace o univerzitě, studiu, zaměstnancích a výzkumu. Součástí časopis Scientia Agriculturae Bohemica a Zpravodaj ČZU

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze

i-Forum

iforum.cuni.cz [current version]

Webová stránka informující o Univerzitě Karlově. Součástí je pdf verze časopisu Forum (čtvrtletně)

Publisher: Univerzita Karlova. Redakce

Informační, poradenské a sociální centrum Univerzita Karlova

ipsc.cuni.cz [current version]

Centrum poskytující informace o Univerzitě Karlově, konzultace, poradenské a asistenční služby.

Publisher: Univerzita Karlova. Informační, poradenské a sociální centrum

Institut tvůrčí fotografie

www.itf.cz [current version]

Informace o institutu, možnosti studia, pedagogové, studenti, přehled publikační činnosti a aktuality. Součástí je kolekce závěrečných prací studentů

Publisher: Slezská univerzita v Opavě. Institut tvůrčí fotografie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

www.jcu.cz [current version]

Stránky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informují o univerzitě, studiu, mezinárodní spolupráci, vědě a výzkumu na univerzitě.

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Katedra antropologie FF ZČU

www.antropologie.org [current version]

Stránky Katedry antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Informují o katedře, studiu, akcích, projektech, výzkumu a vydaných publikacích.

Publisher: Západočeská univerzita. Katedra antropologie

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Katedra filmových studií

film.ff.cuni.cz [current version]

Katedra filmových studií je centrem výzkumu filmové historie a teorie, vznikla v roce 1996. Stránky obsahují informace o katedře, osnovách a možnostech studia, seznam studentů, pedagogů, výzkumné projekty, seznam publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra filmových studií

Katedra fyzikální chemie : Univerzita Palackého v Olomouci

www.kfc.upol.cz [current version]

Stránky Katedry fyzikální chemie při Univerzitě Palackého v Olomouci. Informace o studiu, struktuře, výzkumu, zaměstnancích katedry. Součástí jsou i skripta k jednotlivým předmětům z oblasti analytické chemie.

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra fyzikální chemie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Katedra mediálních studií a žurnalistiky

katedra.munimedia.cz [current version]

Katedra nabízí studia z oblasti teorie lidského dorozumívání, teorie a dějin kultury, sociologie kultury, masové komunikace, digitální techniky, teorie a dějin žurnalistiky, či žurnalistické etiky. Informace o zázemí katedry, zaměstnancích, studiu, aktuality

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra mediálních studií a žurnalistiky

Katedra psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

psych.fss.muni.cz [current version]

Informace o katedře: studijní programy, výzkumné projekty, administrativní struktura, profesoři, aktuality

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra psychologie

Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

www.phil.muni.cz/wune/ [current version]

Katedra UNESCO byla zřízena v prosinci 1994 jako první katedra UNESCO v České republice. V době svého založení šlo jedinou katedru UNESCO zaměřenou na muzeologii a světové dědictví na celém světě. Stránky obsahují informace o katedře, publikační činnost, vybrané aktivity z oblasti muzeologie, soupis knižního fondu knihovny katedry

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

1 2 3