Display: visual, text

Česká společnost pro krajinnou ekologii : CZ-IALE

www.iale.cz/ [current version]

Stránky regionální organizací IALE (International Association of Landscape Ecology) pro Českou republiku věnující se ekologii krajiny. Stránky představují činnost společnosti, podávají informace o pořádaných akcích a vydávaných publikacích.

Publisher: Česká společnost pro krajinnou ekologii

Licence: CC BY 4.0

Tvář naší země : krajina domova

prokrajinu.cz [current version]

Stránky konference věnované české krajině z různých aspektů pohledu (přírodní, kulturní prostor, duchovní rozměr, umělecká reflexe...). Informace o konferenci a aktuálním dění.

Publisher: Společnost pro krajinu

1