Display: visual, text

Arcis : open archaeological database

arcis.ff.cuni.cz [current version]

Stránky jsou doplňkem k tištěným publikacím o archeologickém výzkumu v jižním Uzbekistánu. Obsahují informace a články o výzkumu a databázi archeologických nálezů.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro klasickou archeologii

Mikulčice - Valy

arub.public08.cz/mikulcice/mikulcice-valy [current version]

Informace o archeologickém výzkumu v raně středověkém hradišti Valy u Mikulčic.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Obrazová galerie paleolitu

www.iabrno.cz/agalerie/agalerie.htm [current version]

Stránky informují o způsobu života v době paleolitu součástí je bohatá obrazová dokumentace

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Přehled výzkumů

www.iabrno.cz/pv/ [current version]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na archeologii. Obsahuje studie a zprávy o výzkumech. Plné texty dostupné od roku 2008.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Středisko pro paleolit a paleoetnologii Dolní Věstonice : Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

paleodv.wordpress.com [current version]

Informace o středisku zaměřeného na paleolit, zkoumající život a adaptace lovců mamutů v měnícím se klimatu a krajině poslední ledové doby.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Terraverita.cz : nejen věda rýče

terraverita.cz/clanky [current version]

Články zaměřené na téma archeologie, dokumentace a popis archeologických výzkumů. Bohatá fotogalerie

Publisher: TerraVerita

Wogastisburc.com

wogastisburc.com [current version]

Zdroj obsahuje informace o archeologických nálezech a bádání převážně z období Velkomoravské říše

Publisher: Galatík, Jan

1