Display: visual, text

Obrazová galerie paleolitu

www.iabrno.cz/agalerie/agalerie.htm [current version]

Stránky informují o způsobu života v době paleolitu součástí je bohatá obrazová dokumentace

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Odborné texty : Paleoetnologie

paleoetnologie.wz.cz [current version]

Stránky obsahují texty vycházející z Jungovy koncepce persony aplikované na člověka v období gravettienské kultury, dále se věnují otázce hypertrofické tvořivosti a senzitizaci evropského homo erectus. Součástí je také stručný popis antropologického vývoje člověka v období paleolitu. Text je doprovázen ilustracemi

Publisher: Balák, Libor

Persona gravettienu

tvarpraveku.wz.cz [current version]

Stránky se zabývají zkoumáním Jungovi teorie persony (adaptačního systému jedince) aplikované na starodávnou lidskou kulturu gravettienu (období paleolitu). Adaptační systém je zde zkoumán především s ohledem na zvyky, obyčeje a odívání této kultury. Text je doprovázen ilustracemi

Publisher: Balák, Libor

Středisko pro paleolit a paleoetnologii Dolní Věstonice : Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

paleodv.wordpress.com [current version]

Informace o středisku zaměřeného na paleolit, zkoumající život a adaptace lovců mamutů v měnícím se klimatu a krajině poslední ledové doby.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie : kritický úvod do rekonstrukcí dávných kultur a nástin základního materiálu pro rekonstrukční etnologie

rekonstrukcepraveku.wz.cz [current version]

Učební materiál pro vysoké školy věnovaný úvodu do rekonstrukční paleoetnologie lidských kultur z období paleolitu. Popsány jsou základní metodiky práce, typologie rekonstrukcí a psychické mechanismy na straně badatele, které mohou zkreslovat výsledky rekonstrukce pravěkých kultur. Text je doprovázen ilustracemi.

Publisher: Balák, Libor

1