Display: visual, text

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov

www.iris.cz [current version]

Stránky sdružení, které je zároveň Regionálním centrem ČSOP pro Olomoucký kraj. Obsahuje informace o sdružení, jeho činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Regionální sdružení Iris Prostějov

Krok - kulturní revue Olomouckého kraje

www.vkol.cz/cs/dokumenty/krok---kulturni-revue-olomouckeho-kraje [current version]

Kulturní čtvrtletník zaměřený na literární a knihovnické události především z regionu. Všechna čísla dostupná elektronicky. Dříve vycházel pod názvem Knihovní obzor.

Publisher: Vědecká knihovna v Olomouci

Oblastní stomatologická komora Olomouc

www.stoma.cz [current version]

Stránky Oblastní stomatologické komory, která je mimo jiné regionálním vzdělávacím střediskem. Součástí jsou informace o organizacia a vzdělávací programy.

Publisher: Česká stomatologická komora. Oblastní komora Olomouc

Pivovary Olomouce a okolí : historie a současnost

www.pivovaryolomoucka.estranky.cz [current version]

Stránky o historii pivovarnictví na Olomoucku. Seznam a popis pivovarů působících v kraji.

Publisher: Melichárek, Petr

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

www.uno-ok.cz [current version]

Stránky zájmového sdružení založeného za účelem podpory nestátních neziskových organizací. Informace o unii, projektech, aktuálním dění, zahrnuje e-bulletin.

Publisher: Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

Unie výtvarných umělců Olomoucka

uvuo.eu [current version]

Informace o Unii, seznam členů - výtvarných umělců s výběrovou ukázkou vlastní tvorby, aktuality z oblasti výstav výtvarného umění.

Publisher: Unie výtvarných umělců Olomoucka

1