Display: visual, text

Akademie Alternativa

akademiealternativa.cz [current version]

Instituce poskytující studium specializovaných oborů jako muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, terapie zpěvem, ale i obor umělecké terapie. Informace o studiu, novinkách a zajímavostech.

Publisher: Akademie Alternativa

Centrum pro ekonomiku a politiku

cepin.cz [current version]

Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. Informace o sdružení, organizovaných seminářích, vydávaných publikacích, newsletter a články o svobodné společnosti a tržním hospodářství

Publisher: Centrum pro ekonomiku a politiku

Národní ústav odborného vzdělávání : NÚOV

www.nuov.cz [current version]

Informace o ústavu, projektech, publikacích a vzdělávacích programech. Součástí bulletin Odborné vzdělávání, zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, časopis Rozhledy a publikace ke stažení.

Publisher: Národní ústav odborného vzdělávání

Národní vzdělávací fond : lidé jsou naše největší bohatství

www.nvf.cz [current version]

Stránky přinášejí informace a metodickou podporu k problematice rozvoje lidských zdrojů

Publisher: Národní vzdělávací fond

Oblastní stomatologická komora Olomouc

www.stoma.cz [current version]

Stránky Oblastní stomatologické komory, která je mimo jiné regionálním vzdělávacím střediskem. Součástí jsou informace o organizacia a vzdělávací programy.

Publisher: Česká stomatologická komora. Oblastní komora Olomouc

Prague Summer School

www.praguesummerschool.org [current version]

Stránka vzdělávací instituce zajišťující odborné kurzy z oblasti práva a obchodu. Součástí harmonogram kurzů, seznam lektorů.

Publisher: Prague Summer School

ReferNet Česká republika

www.refernet.cz [current version]

Stránky sítě ReferNet, jejímž cílem je shromažďování, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Informace o konsorciu, odborném vzdělávání u nás a v Evropě.

Publisher: Národní vzdělávací fond

Sdružení profesního terciárního vzdělávání

www.ssvs.cz [current version]

Sdružení se zaměřuje na rozvoj vyššího odborného vzdělávání a vybudování neuniverzitního vysokoškolského sektoru. Součástí brožura Kam po maturitě.

Publisher: Sdružení profesního terciárního vzdělávání

Spring University PRAGUE 2016

spring-university.fsv.cuni.cz [current version]

Stránka vzdělávací instituce zajišťující odborné kurzy z oblasti sociálních věd. Součástí harmonogram kurzů, seznam lektorů.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Summer University PRAGUE 2016

summer-university.fsv.cuni.cz [current version]

Stránka vzdělávací instituce zajišťující odborné kurzy z oblasti sociálních věd. Součástí harmonogram kurzů, seznam lektorů.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Zkola : informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

www.zkola.cz [current version]

Základní informace o problematice ve školství, výchově dětí a dospívajících, vzdělávání v zahraničí, vzdělávání dospělých, učitelů, ředitelů a dalším.

Publisher: Zlínský kraj

1