Display: visual, text

Ředitelškoly.cz

www.reditelskoly.cz [current version]

Odborný portál určený ředitelům mateřským, základních, středních a vyšších odborných škol. Součástí materiály ze vzdělávacích seminářů, přehled důležitých zákonů a vyhlášek a možnost diskuzí.

Publisher: Jídelny.cz

1