Display: visual, text

Pekařova společnost Českého ráje

pekar.kozakov.cz [current version]

Stránky informují o sdružení, které usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti, zejména v oblasti Českého ráje a Pojizeří. Obsahují stanovy sdružení, usnesení z valných hromad, zprávy o činnosti a informace o Ceně Josefa Pekaře udělované mladým historikům.

Publisher: Pekařova společnost Českého ráje

1