Display: visual, text

Nadace Občanského fóra = The Civic Forum Foundation

www.nadaceof.cz [current version]

Nadace s celorepublikovou působností zaměřená zejména na ochranu kulturního dědictví. Stránky informují o nadaci, grantových programech a podpořených projektech.

Publisher: Nadace Občanského fóra

1