Display: visual, text

ProFem : konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

profem.cz [current version]

Informace o neziskové organizaci, která se zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektùm a organizacím. Věnuje se také problematice násilí na ženách a porušování ženských lidských práv

Publisher: proFem

Ženská práva jsou lidská práva

zenskaprava.ecn.cz [current version]

Webová stránka se zabývá ženskými právy, rovnými příležitostmi mužů a žen a problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách)

Publisher: NESEHNUTÍ Brno

1