Display: visual, text

Katedra pedagogiky

pedagogika.ff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra pedagogiky

1