Display: visual, text

Asociace učitelů dějepisu České republiky

www.asud.cz [current version]

Stránky profesního sdružení, které usiluje o prosazování zájmů předmětu i potřeb jeho učitelů. Informace o asociaci a její činnosti, aktuality, články, informace o učebnicích a učebních pomůckách.

Publisher: Asociace učitelů dějepisu ČR

Asociace učitelů španělštiny : AUŠ-APE

www.aus-ape.cz [current version]

Stránky asociace sdružující vyučující španělštiny všech typů a stupňů škol. Informace o asociaci a jejích aktivitách. Součástí je bulletin.

Publisher: Asociace učitelů španělštiny

1