If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Bezpečnostní management v regionech

www.bezpecnostnimanagementvregionech.cz [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu, zabývajícího se problematikou bezpečnosti v regionech, veřejného práva ve vztahu k rozvoji regionů a řízení lidských zdrojů, zahrnují vedle jednotlivých čísel základní údaje o časopisu a další odborné informace.

Publisher: Vysoká škola regionálního rozvoje

Občanské sdružení "Ochrana a bezpečnost o.s."

ochab.ezin.cz [current version]

Odborný časopis, jehož cílem je rozvíjet problematiku bezpečnosti. Články zaměřené na bezpečnostní a krizový management a ekonomiku bezpečnosti.

Publisher: Ochrana a bezpečnost

1