Display: visual, text

Bezpečnostní management v regionech

www.bezpecnostnimanagementvregionech.cz [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu, zabývajícího se problematikou bezpečnosti v regionech, veřejného práva ve vztahu k rozvoji regionů a řízení lidských zdrojů, zahrnují vedle jednotlivých čísel základní údaje o časopisu a další odborné informace.

Publisher: Vysoká škola regionálního rozvoje

Časopis Všehrd

casopis.vsehrd.cz [current version]

Nové, obnovené vydání časopisu Všehrd, který navazuje na historickou tradici a politického vědeckého periodika. Je zaměřen na právní sektor a celou oblast práva soukromého i veřejného

Publisher: Spolek českých právníků Všehrd

Iuridictum : encykopedie o právu

iuridictum.pecina.cz [current version]

Jedná se o encyklopedii vytvořenou v prostoru MediaWiki. Zdroj především obsahuje výklad pojmů z oblasti soukromého a veřejného práva

Publisher: Pecina, Tomáš

Veřejný ochránce práv : ombudsman

www.ochrance.cz [current version]

Jedná o stránky mapující činnost a osobu českého veřejného ochránce práv

Publisher: Kancelář veřejného ochránce práv

1