Display: visual, text

Matice Velehradská

www.maticevelehradska.cz [current version]

Stránky sdružení, které usiluje o zachování Velehradu jako poutního místa a podporu cyrilometodějské tradice. Informace o poutích, bohoslužbách a dalším kulturním programu. Součástí je také elektronická podoba ročenky od roku 2007.

Publisher: Matice Velehradská

Velehrad : informační portál poutního místa Velehrad

www.velehradinfo.cz [current version]

Informační portál poutního místa Velehrad přináší přehled pořádaných akcí, informace o muzejní expozici a o prohlídce památek patřících k farnosti.

Publisher: Římskokatolická farnost Velehrad

1