Display: visual, text

Matice Velehradská

www.maticevelehradska.cz [current version]

Stránky sdružení, které usiluje o zachování Velehradu jako poutního místa a podporu cyrilometodějské tradice. Informace o poutích, bohoslužbách a dalším kulturním programu. Součástí je také elektronická podoba ročenky od roku 2007.

Publisher: Matice Velehradská

1