Display: visual, text

Hledáme řešení pro odpady

odpady.arnika.org [current version]

Jedná se o stránky kampaně sdružení Arnika, jejíž cílem je snížení spotřeby papíru a tudíž množství odpadu, který při jeho používání vzniká. Klíčové jsou projekty "Odpad je surovina" a "Šetrné papírování"

Publisher: Arnika

Institut Cirkulární Ekonomiky

incien.org [current version]

Stránky nevládní organizace zaměřené na rozvíjení konceptu cirkulární ekonomiky zahrnují informace o institutu, o konferenci Odpad zdrojem a dalších vzdělávacích projektech.

Publisher: Institut Cirkulární Ekonomiky

Třetí ruka - více času na podstatné!

www.tretiruka.cz [current version]

Informace z oblasti ochrany životního prostředí (vodních zdrojů, ovzduší, odpadová politika, alternativní energetické zdroje) z hlediska podnikatelských aktivit

Publisher: České ekologické manažerské centrum

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Waste forum

www.wasteforum.cz [current version]

Elektronický recenzovaný časopis o odpadovém hospodářství.

Publisher: České ekologické manažerské centrum

1