Display: visual, text

Hledáme řešení pro odpady

odpady.arnika.org [current version]

Jedná se o stránky kampaně sdružení Arnika, jejíž cílem je snížení spotřeby papíru a tudíž množství odpadu, který při jeho používání vzniká. Klíčové jsou projekty "Odpad je surovina" a "Šetrné papírování"

Publisher: Arnika

Hluk & Emise

hluk.eps.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak vlivům emisí znečišťujících látek a nadměrného hluku

Publisher: Frank Bold Society

1