Display: visual, text

Minimální důstojná mzda

www.dustojnamzda.cz [current version]

Informace a výpočet minimální důstojné mzdy, což je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.

Publisher: NaZemi

Licence: CC BY-NC 4.0

Za komunistů jsme se měli lépe...?

www.zakomunistu.cz [current version]

Web porovnává ceny základních potravin, služeb a komodit v letech 1989 a 2012.

Publisher: Staníček, Petr

Licence: CC BY 4.0
1