Display: visual, text

DYS-centrum® Praha o.s.

dyscentrum.org [current version]

Stránky sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických poruch učení a chování. Organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech, seminářích, projektech.

Publisher: DYS-centrum Praha

1