Display: visual, text

DYS-centrum® Praha o.s.

dyscentrum.org [current version]

Stránky sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických poruch učení a chování. Organizační struktura, výroční zprávy, inf. o vzdělávacích kurzech, seminářích, projektech.

Publisher: DYS-centrum Praha

Dyskalkulie

dyskalkulie.webgarden.cz [current version]

Informace o dyskalkulii, rady a náměty na konkrétní matematické problémy pro dyskalkuliky

Publisher: Horáčková, Hana

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Dyskalkulie a její reedukace

www.volny.cz/dyskalkulie/ [current version]

Diplomová práce informující o specifických vývojových poruchách učení, poruchách matematických schopností, reedukaci specifických poruch učení a také obsahující popis práce s dyskalkulickým žákem

Publisher: Křenková, Jitka

1