Display: visual, text

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

www.vakcinace.eu [current version]

Stránky obsahují vyjádření a stanoviska k aktuálním tématům, očkovací kalendář, přehled dostupných vakcín a novinky.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká vakcinologická společnost

1