Display: visual, text

Hejného metoda

www.h-mat.cz [current version]

Výuka matematiky založená na metodě budování mentálních schémat podle prof. Milana Hejného. Součástí informace o metodě, semináře, kurzy, učebnice a pomůcky.

Publisher: H-mat

1