Display: visual, text

Datablog.cz : prostor pro kreativní práci s informacemi

www.datablog.cz [current version]

Stránky věnující se problematice otevřených dat a přístupu k informacím. Informace o českých a zahraničních projektech.

Publisher: Berg, Michal

Electroscope : online časopis pro elektrotechniku

147.228.94.30 [current version]

Odborný online časopis, jehož snahou je odborně a komunikačně propojit pracoviště zabývající se elektrotechnikou a elektronikou.

Publisher: Západočeská univerzita. Katedra technologií a měření

Text-Mining Research Group : University of West Bohemia

extmining.zcu.cz [current version]

Stránky pracovní skupiny zabývající se vývojem softwaru na zpracování velkého množství dat za účelem odhalení plagiátů. Informace o skupině, výzkum, publikace s vybraným plným textem

Publisher: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd

1