Display: visual, text

Akademie v centru pozornosti

ohrozeni.avcr.cz [current version]

Převážně kritické příspěvky k tématu způsobu podpory vědy a výzkumu z veřejných prostředků ve vztahu k financování Akademie Věd České Republiky a souvisejících vědeckých pracovišť

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Alfred Bader : chemist and art collector

www.alfred-bader.cz [current version]

Biografie mecenáše mladých českých chemiků v oblasti organické a biologické chemie. Informace o držitelích grantu. Součástí je i fotogalerie věnovaná Alfredu Baderovi

Publisher: Damborský, Jiří

Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

amvis.cz [current version]

Úkolem střediska je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci. Web obsahuje informace o středisku, poskytované granty, popis dalších amerických nadacích a grantových programů

Publisher: Americké vědecké informační středisko

Asociace výzkumných organizací : AVO

avo.cz [current version]

Informace o asociaci, seznam programů podpory výzkumu a vývoje, postup při účtování dotací a nákladů, relevantní legislativní předpisy

Publisher: Asociace výzkumných organizací

Česká hlava : projekt na podporu vědecké a technické inteligence

ceskahlava.cz [current version]

Informace o projektu Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Stránky obsahují informace o jednotlivých ročnících, články, dokumenty a aktuality. Součástí je i Zpravodaj Věda a média

Publisher: Česká hlava

Fond rozvoje Cesnet

fondrozvoje.cesnet.cz [current version]

Stránky fondu, z jehož prostředků jsou podporovány rozvojové projekty související s činností Cesnet. Seznam projektů, jejich závěrečné zprávy, řád hospodaření, konkursní řád.

Publisher: CESNET

Grantová agentura České republiky

www.gacr.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o Grantové agentuře České republiky, aktuálních grantových projektech a jejich hodnocení

Publisher: Grantová agentura ČR

MetaCentrum

metacentrum.cz [current version]

Stránky projektu sdružení CESNET, jehož cílem je vybudování národní gridové infrastruktury (NGI), která propojí výzkumné týmy a instituce v různých regionech ČR a umožní jejich napojení do mezinárodního výzkumného prostředí.

Publisher: CESNET

Neuron : Nadační fond na podporu vědy

www.nfneuron.cz/cs [current version]

Stránky nadačního fondu, který se zaměřuje na podporu vědy a výzkumu. Obsahují informace o aktivitách fondu, o Ceně Neuron, udělované vědcům v oboru biologie, computer science, fyziky, chemie, matematiky, medicíny a společenských věd, a o jejích laureátech.

Publisher: Nadační fond Neuron na podporu vědy

Projekt tři nástroje

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/ [current version]

Stránky projektu, jehož hlavním cílem je zapojení mladé generace do oblasti vědy a techniky. Součástí informace o projektu, virtuální exkurze a toulky historií.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Seventh Framework Programme

www.fp7.cz [current version]

Jedná se o stránky, které přinášejí informace o sedmém rámcovém programu Evropské unie a jeho programech na podporu výzkumu a vývoje

Publisher: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Technologická agentura České republiky

acr.cz [current version]

Úkolem agentury je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Informace o agentuře, programech, aktuality a organizované akce

Publisher: Technologická agentura ČR

1 2