Display: visual, text

Antropoweb

antropologie.zcu.cz [current version]

Společenskovědní portál se zaměřením na sociální a kulturní antropologii a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filozofickou antropologii, filozofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii). Provozován je při Katedře antropologie FF Západočeské univerzity

Publisher: Antropoweb

Antropowebzin

www.antropologie.zcu.cz [current version]

Elektronický časopis vycházející jako součást antropologického portálu AntropoWeb. Obsahuje texty, recenze a diskuse z oblasti antropologie. Vydáván je při Katedře antropologie Západočeské univerzity

Publisher: Antropoweb

Blog - Vít Machálek (bigbloger.lidovky.cz)

machalek.bigbloger.lidovky.cz [current version]

Blog religionisty a historika zabývající se církevními dějinami, vztahy mezi náboženstvími, psychologií náboženství, náboženskými motivy v populární hudbě.

Publisher: Machálek, Vít

Česká společnost pro religionistiku

www.casr.cz [current version]

Stránky české organizace zabývající se studiem náboženství. Informace o organizaci, jejích členech a činnosti. Součástí informační Bulletin.

Publisher: Česká společnost pro religionistiku

David Zbíral

david-zbiral.cz [current version]

Příspěvky Davida Zbírala z oboru religionistiky, historie, filozofie, psychologie a počítačové gramotnosti. Speciální sekce zahrnuje i Zbíralovu uměleckou tvorbu

Publisher: Zbíral, David

Hagioterapie : společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu

hagioterapie.cz [current version]

Neformální sdružení laických i profesionálních terapeutů zabývající se existenciální psychoterapií a náboženstvím. Stránky obsahují články z oblasti psychoterapie, religionistiky, teologie a další zajímavé informace

Publisher: Remeš, Prokop

Ivan Odilo Štampach : on-line na stampach.cz

www.stampach.cz [current version]

Osobní webové stránky religionisty Ivana Odilo Štampacha prezentují názory v oblasti náboženství a politiky

Publisher: DataLite

Ivan O. Štampach

ivan-stampach.bloger.cz [current version]

Osobní blog religionisty Ivana Odilo Štampacha prezentuje aktuální názory v oblasti náboženství, umění a politiky

Publisher: Štampach, Ivan Odilo

Licence: CC BY 3.0 CZ

Jan Sokol

jansokol.cz [current version]

Stránky religionisty a filozofického antropologa Jana Sokola prezentují jeho odbornou činnost. Bibliografie, ukázky z knih

Publisher: Sokol, Jan

Noční úvahy : ponocování se Smrtěm

didactylos.bloguje.cz [current version]

Blog věnovaný religionistickým tématům. Úvahy, eseje, aktuality

Publisher: Zbiejczuková, Věra

Revue Theofil

revue.theofil.cz [current version]

Texty o křesťanské věrouce a spiritualitě s důrazem na katolické duchovní proudy

Publisher: Drexler, Lukáš

Sacra : studentský religionistický časopis

sacra.cz [current version]

Religionistický časopis vydávaný studenty Masarykovy univerzity

Publisher: Sacra

1 2