Zobrazení: vizuální, textové

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

kjbs.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky katedry, která se zaměřuje na vzdělání v oborech bulharistiky, chorvatštiny, srbistiky, slovenistiky, romanistiky, součástí praktické informace o katedře, vyučujících, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

1