Zobrazení: vizuální, textové

Správa Krkonošského národního parku

www.krnap.cz [aktuální verze]

Stránky Správy KRNAP obsahují základní informace o organizaci a péči o národní park z pohledu ochrany životního prostředí, ekologie, lesního hospodářství, poskytování turistických informací apod.

Vydavatel: Správa Krkonošského národního parku

1