Zobrazení: vizuální, textové

Česká komora odborných lesních hospodářů : pečujeme i o Vaše lesy

www.ckolh.cz [aktuální verze]

Stránky profesního sdružení obsahují informace o komoře a o její činnosti. Součástí je také přehled a informace z akcí s lesnickou tématikou.

Vydavatel: Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká lesnická společnost

lesnickeforum.silvarium.cz [aktuální verze]

Cílem webu je přinášet informace, názory a komentáře k dění v lesnictví a vytváření prostoru pro odbornou diskusi.

Vydavatel: Lesnická práce

Česká lesnická společnost : ČLS

www.cesles.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, jejích cílech a činnosti, přehled projektů.

Vydavatel: Česká lesnická společnost

Ekonomická komise Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd

www.cazv.cz/ek/ [aktuální verze]

Stránky informují o činnosti, poslání, úkolech komise, která sdružuje odborníky z oblasti ekonomiky lesního hospodářství. Obsahují také příspěvky z jednání komise či ohlasy z tisku.

Vydavatel: Česká akademie zemědělských věd. Ekonomická komise

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Lesnická práce : časopis pro lesnickou vědu a praxi

www.lesprace.cz [aktuální verze]

Odborný časopis s dlouholetou tradicí zaměřený na lesnickou vědu a praxi a příbuzné obory. Plné texty od roku 1999.

Vydavatel: Lesnická práce

Lesnictvi.cz

lesnictvi.cz [aktuální verze]

Informace o metodách pěstování lesa, lesnictví, myslivosti, dřevařství a životním prostředí. Aktuality, tiskové zprávy, studie, komentáře

Vydavatel: PTL

Lesy ČZU

lesy.czu.cz [aktuální verze]

Stránky podniku Lesy České zemědělské univerzity v Praze, který zajišťuje praxe a cvičení pro studenty ČZU v Praze. Součástí stránek organizační struktura, informace o projektech a zážitkové výuce Lesní pedagogiky.

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Pro Silva Bohemica

prosilvabohemica.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích. Součástí stránek základní informace o organizaci, archiv akcí, fotogalerie.

Vydavatel: Pro Silva Bohemica

Licence: CC BY 4.0

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

www.svol.cz [aktuální verze]

Stránky dobrovolné organizace sdružující vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Informace o činnosti, členech, aktuálním dění, součástí plné texty publikací a informační zpravodaj.

Vydavatel: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Správa Krkonošského národního parku

www.krnap.cz [aktuální verze]

Stránky Správy KRNAP obsahují základní informace o organizaci a péči o národní park z pohledu ochrany životního prostředí, ekologie, lesního hospodářství, poskytování turistických informací apod.

Vydavatel: Správa Krkonošského národního parku

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

www.vulhm.cz [aktuální verze]

Cílem výzkumného ústavu je zajišťování výzkumu v oblasti lesnictví a myslivosti, zajišťování expertních, poradenských a dalších službových činností pro státní správu a pro vlastníky lesů všech kategorií. Informace o ústavu a jeho činnosti, součástí časopis Zprávy lesnického výzkumu.

Vydavatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

1