Zobrazení: vizuální, textové

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemie/ [aktuální verze]

Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

C.H.E.M.I.S.T.R.Y.

www.fch.vutbr.cz/home/richtera/ [aktuální verze]

Zdroj obsahuje ukázky z publikační práce chemika Lukáše Richtery působícího na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Součástí jsou studijní materiály k seminářům a cvičením z obecné a anorganické chemie a metodické informace o poskytnutí první pomoci v případě ohrožení lidského zdraví chemickými látkami.

Vydavatel: Richtera, Lukáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Collection of Czechoslovak Chemical Communications

cccc.uochb.cas.cz [aktuální verze]

Elektronická verze časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Obsahuje abstrakty a výběrově i plné články v anglickém jazyce.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou : KSICHT

ksicht.natur.cuni.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky projektu KSICHT - Korespondenčního Semináře Inspirovaného Chemickou Tematikou, který je určen všem středoškolákům, kteří mají rádi chemii. Nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších koutů chemie. Stránky obsahují informace o aktuálních a minulých ročnících

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Michael Canov

canov.jergym.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují základní informace z oblasti anorganické, organické, analytické matematické chemie a biochemie na středoškolské úrovni

Vydavatel: Canov, Michael

Projekt alfa

projektalfa.ic.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace z oblasti organické a anorganické chemie. Věnují se především analytické spektrální metodě zvané fotometrie, přináší základní rozdělení chemických reakcí, informace o elektrolýze, uhlovodíků, kovech, lipidech, enzymech, hormonech

Vydavatel: Vlas, Tomáš

Webchemie : podpora výuky chemie

www.webchemie.cz [aktuální verze]

Portál publikující informace týkající se chemických výukových materiálů a nejrůznějších akcích souvisejících s chemií a její výukou. Součástí výukové materiály, články, pokusy, projekty.

Vydavatel: Veronika Švandová

Licence: CC BY-SA 4.0
1