Zobrazení: vizuální, textové

Synchrotron

www.synchrotron.cz [aktuální verze]

Informace o projektu synchrotronové laboratoře seznamují s organizačním zázemím i významem vědeckého výzkumu v rámci synchrotronového urychlovače

Vydavatel: Akademie věd ČR. Biofyzikální ústav

1